Projektai


SĖKMĖ LYDI STARTUOJANČIUS IR INOVUOJANČIUS

Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0008

 

Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija siekia telkti verslo, mokslo, valdžios ir visuomenės atstovus bendroms iniciatyvoms skatinančioms tvarią inovacijų plėtrą. Svarbiausi TIPVA veiklos tikslai – skatinti inovacijų plėtrą ir stiprinti bendradarbiavimą tarp inovacijų sistemos dalyvių – verslo, mokslo, valdžios, visuomenės, todėl įgyvendindama savo veiklos tikslus TIPVA įgyvendina projektą „Sėkmė lydi startuojančius ir inovuojančius“, skirtą inovacijų paramos sistemos dalyviams, mokslo ir švietimo institucijų atstovams, MTEP veiklas vykdantiems ar ketinantiems vykdyti asmenims, startuoliams, vietos valdžios atstovams. Projektu bus prisidedama prie prioritetinės komunikacijos krypties „Lietuva, kurią kuriame ES investicijomis“ tikslų.

Projekto įgyvendinimo metu bus surengta 10 renginių skirtingose Lietuvos apskrityse, kuriuose dalyvaus po 30-50 žmonių (iš viso 300 dalyvių). Sukurta 20 vaizdo klipų, kurių kiekvieno trukmė yra ne trumpesnė nei 3 min. Projektu siekiama paskatinti tikslinę auditoriją domėtis ES investicijų fondų teikiamomis galimybėmis MTEP srityje, parodyti, kaip pasinaudojus šiomis galimybėmis gerėja ne tik suinteresuotų šalių finansinė, socialinė ir kitokia padėtis, bet ir kaip tai prisideda prie visuomenės gerovės kūrimo, kartu skatinant tikslinę auditoriją naudotis teikiamomis galimybės ir lygiomis sąlygomis varžytis ES ir užsienio rinkose.

Projekto tikslas - skatinti inovacijų plėtrą ir stiprinti bendradarbiavimą tarp inovacijų sistemos dalyvių – verslo, mokslo, valdžios, visuomenės.

Projekto biudžetas – 30.000 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. vasario 12 d. – 2019 m. sausio 31 d.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.